Računovosdtvo Barts
Kontakt

BARTS, računovodstvo d.o.o.

ČEŠNJEVEK 19 4207

CERKLJE NA GORENSKEM

P.E. POSLOVNA CONA A12
4208 ŠENČUR

Kontakt 041/205-932
Kontakt Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Kontakt http://www.racunovodstvo-lebar.si
  Davčna št.: SI99546752
  Direktor: BARBARA LEBAR

Povračila stroškov v zvezi z delom

Povračila stroškov - Povračila stroškov po Uredbi

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, UL RS, št. 140/2006, sprememba: UL RS, št. 76/2008

Zap. št.

Povračila stroškov

Se ne všteva v davčno osnovo do višine EUR

1

Prehrana med delom

 

Za vsak dan, ko je delojemalec na delu pristoten 4 ure ali več. Prizna se tudi delojemalcu, ki dosega dohodek iz delovnega razmerja iz tujine.

6,12

Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več, se za ta dan v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov za prehrano med delom do višine 0,76 EUR za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu. Prizna se tudi delojemalcu, ki dosega dohodek iz delovnega razmerja iz tujine.

+ 0,76/uro

2

Prevoz na delo in z dela

 

Višina stroškov javnega prevoza (npr. vozna karta).

0,18/km

Če javnega prevoza ni.

0,18/km

Delojemalec, ki dosega dohodek iz delovnega razmerja iz tujine.

0,18/km

3

Dnevnice - Slovenija

 

Odsotnost nad 12 - 24 ur.

21,39

Odsotnost nad 8 - 12 ur.

10,68

Odsotnost nad 6 - 8 ur.

7,45

Članom volilnih odborov, na podlagi predpisov o volitvah.

15

Dnevnice - tujina

 

Odsotnost nad 14 - 24 ur.

predpis Vlade

Odsotnost nad 8 - 14 ur.

75%

Odsotnost nad 6 - 8 ur.

25%

Če je narava dela takšna, da se v pretežni meri opravlja izven sedeža delodajalca in se delo opravlja na območju Slovenije, delojemalec pa se vsakodnevno vrača v kraj, kjer prebiva, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov za prehrano med delom, do višin in pod pogoji, ki so določeni v 1. točki te tabele.

6,12; +0,76/uro

4

Prevoz na službenem potovanju

 

Prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi (računi + potni nalog).

dejanski stroški računov

Prevoz, ki se izvaja z osebnim avtomobilom ali kombiniranim vozilom v komercialne namene ali za najem osebnih avtomobilov (računi + potni nalog).

dejanski stroški računov

Takse (letališke takse, peronske karte in podobno) (računi + potni nalog).

dejanski stroški računov

Gorivo, če se uporablja službeno vozilo (računi + potni nalog).

dejanski stroški računov

Cestnine in parkirnine ter povračilo stroškov za prevoz in prenos stvari oziroma prtljage (računi + potni nalog).

dejanski stroški računov

Uporaba lastnega prevoznega sredstva v službene namene (potni nalog).

0,37/km

Opomba: iz potnih nalogov mora biti razvidna odobritev delodajalca!

 

5

Prenočevanje na službenem potovanju - Slovenija

 

Do višine dejanskih stroškov (potni nalog in račun).

 

Odsotnost nad 12 - 24 ur + zajtrk.

dnevnica, zmanjšana za 10%

Odsotnost nad 8 - 12 ur + zajtrk.

dnevnica, zmanjšana za 15%

Prenočevanje na službenem potovanju - tujina

 

Do višine dejanskih stroškov (potni nalog in račun).

 

Odsotnost nad 14 - 24 ur + zajtrk.

dnevnica, zmanjšana za 10%

Odsotnost nad 8 - 14 ur + zajtrk.

dnevnica, zmanjšana za 10%

6

Terenski dodatek

 

2 dni zaporednega dela in prenočevanje izven kraja bivališča in sedeža delodajalca (prenočevanje + prehrana).

4,49

Ni zagotovljene prehrane in prenočišča.

dnevnica + dejanski stroški

Delojemalcu pod pogoji, določenimi v kolektivni pogodbi, ki najmanj dve izmeni dela izven kraja svojega običajnega prebivališča in izven kraja sedeža delodajalca.

4,49

Če je bilo delojemalcu izplačano nadomestilo za ločeno življenje, se terenski dodatek oziroma povračilo stroškov za delo na terenu vštevata v davčno osnovo, razen, če je bil delojemalec z delovnega mesta, na katerega je bil razporejen ali napoten na delo zaradi službenih potreb, poslan na teren.

 

7

Nadomestilo za ločeno življenje

 

Delojemalec, ki opravlja delo izven kraja, kjer živi s svojo družino ter zato zaradi službenih potreb v času delovnih obveznosti prebiva ločeno od svoje družine (Družina je po 8. členu Uredbe življenjska skupnost staršev in otrok, določena s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, pri čemer se šteje, da ta skupnost obstaja le do otrokovega dopolnjenega osemnajstega leta starosti oziroma največ do do dopolnjenega šestindvajsetega leta starosti, če se otrok redno šola. Ne glede na prejšnji stavek, je družina po 8. členu Uredbe tudi življenjska skupnost zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev.).

334

8

Jubilejna nagrada

 

Za 10 let delovne dobe.

460

Za 20 let delovne dobe.

689

Za 30 let delovne dobe.

919

Za 40 let delovne dobe.

919

Če je bila delojemalcu izplačana jubilejna nagrada za skupno delovno dobo, se pri istem delodajalcu kasneje izplačane jubilejne nagrade za skupno delovno dobo pri zadnem delodajalcu vštevajo v davčno osnovo. Če je bila delojemalcu izplačana jubilejna nagrada za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, se pri istem delodajalcu kasneje izplačane jubilejne nagrade za skupno delovno dobo vštevajo v davčno osnovo.

 

9

Odpravnina ob upokojitvi

 

Odpravnina ob upokojitvi.

4.063

10

Solidarnostna pomoč

 

Smrt delojemalca ali njegovega družinskega člana.

3.443

Težja invalidnost ali daljša bolezen ter elementarna nesreča ali požar, ki prizadene delojemalca.

1.252

V kolikor se povrne stroške pogreba, se ti stroški vštevajo v 3.443 EUR.

 

V kolikor se povrne stroške pogreba, se ti stroški vštevajo v 3.443 EUR.

 

11

Nagrade dijakom in študentom

 

Za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca.

do 172

 

V Uradnem listu RS, št. 51/2012 z dne 6.7.2012 je objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki opredeljuje višino dnevnice za tujino sicer za javne uslužbence, vendar jo uporablja tudi veliko podjetij.

 

S to spremembo je Vlada RS znižala višine dnevnice, in sicer:

- zneskovno opredeljene dnevnice v višini 40 € na 32 €,

- zneskovno opredeljene dnevnice v višini 55 € na 44 €.

 

Višina dnevnic za posamezno državo