Vas zanima zakonodaja

SPREJETI PREDPISI......TUKAJ

Splošno

Zakon o davčnem postopku... tukaj

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku... tukaj

 

Neposredni davki

ZAKON O DOHODNINI s pravilnikom... tukaj

ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB s pravilnikom... tukaj

ZAKON O PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST tukaj

 

Posredni davki

ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST s pravilnikom... tukaj

ZAKON O TROŠARINAH...tukaj

ZAKON O DAVKU NA MOTORNA VOZILA...tukaj

ZAKON O DAVKU NA PROMET NEPREMIČNIN...tukaj

 

Uradna prečiščena besedila zakonov na straneh DZ...tukaj

Register predpisov RS...tukaj

Uradni list RS...tukaj

Evropska zakonodaja ...tukaj